Помош на меѓународниот развој

Compressed file

Овластувања во областа на помагање на меѓународниот развој (ПМР) Россотрудниество реализира во соработка со Министерството за надворешни рботи, Министерството за финансии, Министерството за економски развој на Руската Федерација, други федерални органи на извршната власт, меѓународните организации, руските и странските комерцијални организации.

Задачите и целите на ПМР се определени во Концепцијата на државната политика на Руската Федерација во сферата на поддршка на меѓународниот развој, утврдени со Указот на Претседателот на РФ од 20 април 2014г. Бр. 259.