За Претставништвото

Compressed file

Претставништвото на Россотрудничество во Скопје е отворено при Амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија во 2016 година.

Основните задачи на Претставништвото се:

  • зачувување на рускојазичното пространство во Македонија;
  • зацврстување на билатералните врски во полето на културата;
  • соработка во воспоставување на контакти во областа на науката и спортот;
  • промовирање на руското образование;
  • поддршка на организациите на сонародници;
  • соработка со државни и невладини организации од Македонија, поддршка на меѓународниот развој;
  • информативно обезбедување на надворешната и внатрешната политика на Русија.

Меѓувладиниот договор склучен помеѓу Руската Федерација и Република Македонија во 2013 година, предвидува отворање на Руски центар на наука и култура (РЦНК) во Скопје.

Контакт:

  • Тел.: + (389) 2 311-7160 (во амбасада)
  • E-mail: macedonia@rs.gov.ru
  • Адреса: Република Македонија, 1000, Скопје, ул. Пиринска бр. 44

Претставништвото е отворено од понеделник до петок од 9:00 до 18:00.

Неработни денови: сабота, недела, руски државни празници.